Autismo España, en col·laboració amb Fundación Once, ha presentat una convocatòria adreçada a promoure la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA a través del seu teixit associatiu.

El projecte “El nostre paper a la societat: continuació del projecte de sensibilització sobre el TEA amb discapacitat intel·lectual associada” de la Fundació Congost Autisme ha estat subvencionada en aquesta convocatòria.

L’objectiu del projecte és trencar l’estigma social que tenen les persones amb TEA afectades greument. Per poder aconseguir això, es va iniciar el 2023 el projecte “El nostre paper a la societat”, duent a terme diferents activitats a la zona d’impacte on viu un grup de persones amb TEA, discapacitat intel·lectual associada i greus trastorns de conducta, perquè interactuïn amb els seus conciutadans i, alhora, aquests puguin conèixer el dia a dia d’aquest col·lectiu, mostrant que malgrat tenir TEA i DI associada, tenen un paper a la societat.

En aquests primers mesos de desenvolupament de les activitats, la resposta ha estat molt bona i ha generat un impacto molt positiu. Per generar un impacte més profund i amb més persones, donarem continuïtat al projecte al llarg del 2024.