El nostre paper a la societat

Autismo España, en col·laboració amb Fundación Once, ha presentat una convocatòria adreçada a promoure la millora de la qualitat de vida de les persones amb TEA a través del seu teixit associatiu. El projecte “El nostre paper a la societat: continuació del projecte de sensibilització sobre el TEA amb discapacitat intel·lectual associada” de la Fundació…