null

La Fundació

La Fundació Congost Autisme té com a missió millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme.

Té com objectiu promoure, vetllar i ajudar a les entitats sense ànim de lucre dedicades al tractament i atenció de les persones amb TEA, la conscienciació de l’autisme a la societat, fomentar i desenvolupar projectes d’investigació científica, de formació i divulgació, així com l’estudi de tècniques i mètodes de treball per a la seva aplicació en l’educació, l’assistència i la inclusió social d’aquestes persones.

Classificada com a benèfica assistencial, i inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 38, es va constituir l’any 1984, i és reconeguda a nivell internacional com a pionera en el desenvolupament d’accions i serveis específics per a l’atenció i tractament de les persones amb autisme.

La tasca de la Fundació Congost Autisme ha sigut i és especialment activa en el desenvolupament dels serveis d’autisme la garriga i en l’assessorament a altres entitats nacionals i internacionals.

 

La Fundació és membre de les organitzacions següents:

Promou l’intercanvi d’experiències amb altres organitzacions i molt especialment amb les que es dediquen a l’autisme. En aquest sentit col·labora estretament amb la Federació Autisme Catalunya.

Patronat

El patronat és l’òrgan suprem de decisió de la Fundació.

És l’encarregat de marcar les directrius de la Fundació segons els seus estatuts. Actualment està format per:

Presidenta
Marta Roca

Vicepresident
Ramon Casabona

Secretari (no patró)
Luis Ignacio Clusellas

Vocals
Luis Guilera
Chantal Muls
Juan Carlos Oliver
Roger Oliver
Sílvia Viciana