La Fundació Cottet-Mor ha aprovat un ajut extraordinari per fer front a l’increment de cost dels subministraments bàsics de la residència Llar Cottet.

L’infra-finançament rebut per part de les Administracions Públiques, prestacions que han de garantir les necessitats bàsiques de col·lectius vulnerables com els que viuen a la Llar Cottet, és una realitat que dura des de fa massa anys, i que fa molt difícil garantir l’assistència bàsica d’aquestes persones i el manteniment de les instal·lacions. Les prestacions són insuficients, i cal afegir que, mentre el cost de la vida ha anat augmentat els darrers anys, les prestacions no s’han actualitzat suficientment. I ara cal afegir l’increment de preus generalitzat en subministraments energètics i compres d’alimentació.

Gràcies a la Fundació Cottet Mor, s’han pogut sufragar una part important d’aquestes despeses ja que la pujada desmesurada de preus dels queviures durant l’últim any, ha fet que la despesa destinada a alimentació hagi pujat respecte al mateix període de l’any passat més d’un 19 %.