null

Què fem

La Fundació promou, vetlla i ajuda a les entitats sense ànim de lucre dedicades al tractament i atenció de les persones amb TEA, la conscienciació de l’autisme a la societat, fomenta i desenvolupa projectes d’investigació científica, de formació i divulgació.

DMCA 2 d'abril

El 2007, l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar per unanimitat el 2 d’abril com el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme (A/RES/62/139). Després de l’entrada en vigor de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, es va designar aquest dia per subratllar la necessitat d’ajudar a millorar la vida dels nens i adults que pateixen aquest trastorn perquè puguin portar una vida plena i satisfactòria. Des de llavors, organitzacions dedicades a l’autisme a tot el món han col·laborat per donar a conèixer aquest dia.

La Fundació Congost Autisme s’uneix cada any a les entitats d’arreu del món per celebrar el Dia Mundial de l’Autisme.

La Fundació és membre de l’Organització Mundial de l’Autisme i de l’Associació Internacional Autisme Europa. És a través d’aquestes dues organitzacions que, principalment, canalitza la seva activitat internacional.

La Fundació Congost Autisme, membre del Consell d’Administració de l’Associació Internacional Autisme Europa, ha estat des de sempre un membre actiu d’aquesta associació, que té com a objectius:

  • Representar les persones amb autisme davant les institucions de la Unió Europea;
  • Promoure la conscienciació sobre la cura adequada, l’educació i el benestar de les persones amb autisme;
  • Promoure l’intercanvi d’informació, les bones pràctiques i l’experiència en el camp de l’autisme.

Autisme Europa aglutina una xarxa d’aproximadament 80 entitats de familiars de persones amb autisme en 30 països europeus. Ha establert un diàleg estructurat amb les institucions de la Unió Europea i l’Organització Mundial de la Salut per advocar pels drets de les persones amb TEA. Per maximitzar el seu impacte en les polítiques de la Unió Europea, Autisme Europa també treballa en aliances estratègiques amb altres organitzacions, com el Fòrum Europeu de la Discapacitat i la Plataforma d’ONG socials de les quals és membre fundador.

Consultoria

Des de la Fundació posem el nostre coneixement i expertesa sobre l’autisme a disposició d’altres entitats, professionals i familiars que vulguin emprendre projectes per millorar la qualitat de vida de les persones amb autisme.

Formació

Des de la Fundació organitzem jornades, tallers i cursos per tal generar i compartir coneixement sobre l’autisme, adreçats a persones amb autisme, familiars i professionals.

Acompanyament familiar

Les famílies amb un fill o una filla amb sospita de patir un TEA, a banda de necessitar un diagnòstic explícit i comprensible, i un pronòstic, necessiten també un suport i assessorament professional adequats. Des de la Fundació, responem a aquestes necessitats de manera experta i a la vegada humana.

Suport a entitats TEA

La finalitat fundacional de l’entitat és la dotació i suport amb medis econòmics, tècnics i humans a aquelles entitats que, sense ànim de lucre, tinguin per finalitat la recuperació i assistència a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i discapacitats intel·lectuals amb trets de TEA. Un exemple clar de suport a entitats és el projecte autisme la garriga, un projecte pioneer i reconegut a nivell internacional.

Amb la denominació d’autisme la garriga s’agrupa la voluntat i el compromís de quatre entitats, cerac, apafacasepac i la Fundació Congost Autisme, que comparteixen els mateixos objectius i es complementen en les seves activitats.

autisme la garriga és un projecte creat per a que la persona greument afectada pel trastorn de l’espectre autista (TEA) pugui desenvolupar la seva pròpia vida com qualsevol de nosaltres.

Origens

autisme la garriga és fruit de la iniciativa d’uns pares i unes mares que, a mitjans dels anys setanta i amb un equip de professionals, van dissenyar el projecte.

Des dels seus inicis, el projecte es va concebre perquè els nois i noies tinguessin una vida el més normalitzada possible. Això requeria uns espais i edificis propers entre ells, per facilitar la mobilitat, però independents un de l’altre per tal de fer el que fem la majoria de nosaltres: vivim en un lloc, treballem en un altre, anem a fer esport en un de diferent i gaudim del temps lliure a la nostra llar, però també en les nostres sortides.

El centre de tota l’activitat és la persona amb TEA, tot gira entorn les seves necessitats. És un món dissenyat a la seva mida, on troba la seva llar, la seva feina i on gaudeix del seu temps lliure. Tot està pensat perquè se senti comprès, valorat, respectat en la seva individualitat i exigit en la mesura de les seves possibilitats.

El projecte s’articula sota el concepte de xarxa de serveis, amb una organització flexible, amb uns serveis molts especialitzats, però a la vegada amb uns objectius i una forma de treballar compartida, que exigeix un nivell alt de coordinació.

Tots els serveis són dirigits per equips multidisciplinars, formats per professionals de la psiquiatria, neurologia, psicologia, pedagogia i assessorament familiar. L’organització uneix l’expertesa de més de 40 anys de dedicació a l’autisme amb l’energia dels nous professionals que s’incorporen a l’organització.

A la Garriga, dues cases del modernisme d’estiueig, construïdes a inicis del segle XX, s’han convertit en la Llar Cau Blanc i la Llar Cottet, les llars del segle XXI de persones greument afectades per l’autisme. Aquestes cases estan envoltades d’uns amplis jardins, que serveixen perquè els nois i noies s’esbargeixin lliurement, jardins que es converteixen en un magnífic recurs terapèutic.

Les instal·lacions compten amb espais per fer activitats esportives i amb dues piscines, una coberta i una altra de descoberta, que els permet dur a terme diferents activitats aquàtiques, molt beneficioses per al seu benestar físic i psíquic. La feina la tenen també propera, però en uns altres espais.

Diàriament van a treballar a TERLAB, als tallers i a la zona agrícola.

En el mateix carrer, en un tercer edifici també modernista i envoltat de jardins, hi ha el centre CERAC, que ofereix serveis de diagnòstic, assessorament i rehabilitació psicosocial a tota la població afectada pel TEA.

Amb aquest nom, Autisme la Garriga, volem expressar la importància de la nostra vinculació al poble de la Garriga, situat a 40 km. de Barcelona, on es fa realitat dia a dia el nostre projecte en el que la vinculació a la comunitat és un factor clau. Els serveis, molt especialitzats, atenen la població de tot Catalunya i, excepcionalment, d’altres llocs de l’Estat o de l’estranger.

Projecte únic i diferent

Es tracta d’un dels pocs projectes a nivell internacional que atén nois i noies tan greument afectats pel TEA, amb discapacitat intel·lectual associada i trastorns de la conducta i en conseqüència de tan difícil tractament, amb un alt grau de qualitat de vida. Els serveis estan especialitzats en les persones més greument afectades per l’autisme.

Pel propi concepte del projecte, amb unes instal·lacions extenses (35.000 m2) i amb espais diferenciats i especialitzats com a recursos terapèutics. Els nois i noies viuen en un espai, fan esport en un altre i treballen en un de diferent. Envoltats de natura, surten a passejar diàriament pel poble i s’intenta que facin una vida el més normalitzada possible.

Familiars i professionals comparteixen el projecte, cadascú en el lloc que li correspon, amb un sol objectiu comú: millorar la qualitat de vida de les persones afectades pel TEA.