Ajut extraordinari per fer front a l’increment de cost dels subministraments bàsics

La Fundació Cottet-Mor ha aprovat un ajut extraordinari per fer front a l’increment de cost dels subministraments bàsics de la residència Llar Cottet. L’infra-finançament rebut per part de les Administracions Públiques, prestacions que han de garantir les necessitats bàsiques de col·lectius vulnerables com els que viuen a la Llar Cottet, és una realitat que dura…