Comissió Àmbit Social CCF

Rebeca Sánchez, directora de la Fundació Congost Autisme, forma part de la Comissió de l’Àmbit Social de la Coordinadora Catalana de Fundacions, en representació de l’entitat.

Les comissions de la Coordinadora son espais de debat i trobada entre fundacions d’un mateix àmbit per generar sinergies, impulsar projectes d’interès comú i afavorir el treball en xarxa, i per la importància que tenen com a òrgan de participació de la Coordinadora, engega una campanya per donar-les a conèixer.

Comissió Àmbit Social CCFLa Comissió de Fundacions de l’Àmbit Social es constitueix formalment el 12 de gener de 2012, a la seu de la Fundació Bertelsmann. No obstant, la seva història comença l’any 2003 amb la “Xarxa de Solidaritat”, un espai en el qual participaven moltes de les fundacions que avui formen part de la Comissió.

Aquesta Comissió té com a funcions, entre d’altres:

  • Donar visibilitat a les Fundacions en l’àmbit social
  • Incidir en aquelles disposicions legislatives o matèries que afectin directament a les fundacions de l’àmbit social en tant que interlocutora de referència.
  • Fer pedagogia del model fundacional i de la seva oportunitat en el sector social
  • Organitzar sessions de treball i formació, i jornades sobre aspectes de rellevant interès referents a l’àmbit social i fundacional…

Cal destacar que les fundacions d’aquest àmbit han nascut, en molts casos, per donar resposta a unes necessitats socials que no estaven prou detectades o prou cobertes.

En un context de crisi que va generant cada cop desigualtats més profundes, creixement de la vulnerabilitat social i pèrdua d’oportunitats dels sectors més fràgils de la població, aquestes organitzacions fan una aportació fonamental vers la cohesió social.

Avui més que mai, son una eina transformadora que cal enfortir per multiplicar l’acció social que treballa des de l’altruisme, la solidaritat i el sentit crític per aconseguir una societat més justa, cohesionada i inclusiva.