Comissió Àmbit Social CCF

La Fundació Congost Autisme, membre de la Comissió de l’Àmbit Social de la Coordinadora Catalana de Fundacions

Rebeca Sánchez, directora de la Fundació Congost Autisme, forma part de la Comissió de l’Àmbit Social de la Coordinadora Catalana de Fundacions, en representació de l’entitat. Les comissions de la Coordinadora son espais de debat i trobada entre fundacions d’un mateix àmbit per generar sinergies, impulsar projectes d’interès comú i afavorir el treball en xarxa,…