El passat mes d’octubre, del 7 al 9, i organitzat per la Fundació Jim (conjuntament amb l’associació Autisme-Europe), es va celebrar a Cracòvia el XIII congrés d’Autisme-Europe, amb el lema “Happy Journey through Life”

Com és habitual, el programa científic del congrés fou molt extens i va combinar sessions plenàries amb simpòsiums simultanis. Les temàtiques foren molt diverses i un fet a destacar fou l’important nombre de ponents afectats de TEA.

En relació al contingut de les presentacions (molt diversificat) el tema de la salut física i mental de les persones amb TEA va estar força representat. Pel que fa a la salut física, les conclusions que podem extreure del que es va exposar són, en primer lloc, que les persones afectades poden tenir dificultats importants per accedir als serveis de salut. I també, que els adults tenen algun tipus de diagnòstic somàtic amb força més freqüència que la població general. Pel que fa a la salut mental, el risc de patir algun trastorn neurològic també és més elevat. Pel que fa a trastorns psicològics comòrbids, l’ansietat, les fòbies i la depressió són els més prevalents.

Respecte dels programes d’intervenció psicològica, hi ha una sèrie d’elements que es poden considerar fonamentals segons diversos professionals: intervenció primerenca, millorar la formació específica de professionals i familiars, tenir en compte les alteracions sensorials i utilització de les noves tecnologies.

Podem concloure dient que, malgrat els avenços evidents en el camp de la psicologia i la medicina, l’autisme és un trastorn que encara planteja molts interrogants i que la quantitat i qualitat dels serveis adreçats a les persones afectades i les famílies, encara és lluny del que podríem considerar un nivell òptim.