Autisme i comorbiditat (1)

Ja està disponible el número 5 de “monografies”. Aquest cop, dedicat a l’autisme i la comorbiditat.

En aquest article, el Dr. Cruells ens parla del concepte mèdic “comorbiditat”, utilitzat per a indicar l’existència de dos o més trastorns, que concorren en la mateixa persona. Entre aquests trastorns es pot evidenciar una interacció entre ells, que pot empitjorar l’evolució de tots dos la presència de trastorns funcionals de conducta, molt freqüents en la població afectada de TEA i que pot ser la causa d’un empitjorament significatiu del quadre psicopatològic, tant en la infància com l’adolescència o la edat adulta.